Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Balcan Award 2018
Ειδικότητες γάμου
3/6
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - MARIA & ILIAS | Coming Soon
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Cuttings from several wedding videos
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - coming soon
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Wilhelm party || teaser
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - nature’s LOVE
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - ONE MINUTE OF MERRIMENT / D&A/

coming soon

Βιντεογράφος Vutcariov Dima

Βουκουρέστι, Ρουμανία
Dmitry Sedov — 7
Alexander Shnaider — 7
Goran Baba — 9
Darius Cornean — 8
Igor Catrinescu — 10
Adrian Ungureanu — 4
Alessandro Bordoni — 6
Vlas Claudiu — 5
∑ 56