Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA UaAward 2019
Τύποι γάμου
5/30
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - A&O / Lago di Braies
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - you are my space
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - Таня и Миша
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - Vova & Diana
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - NEWVISION …A Dream (Wedding Passages)
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - Walk
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - Wedding
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - Wedding Walk
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - Perfect match
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - BLOSSOM
WEVA UaAward 2019 - Η καλύτερη είσοδος - A LIFE TOGETHER

NEWVISION …A Dream (Wedding Passages)

Βιντεογράφος Mikhail Kohanyuk

Τσερνιβτσί, Ουκρανία
Dmitry Sedov — 8
Anna Demyanenko — 8
Stanislav Barachevsky — 7
Artem Oneshchak — 8
Sasha Oranskyi — 5
Constantine Bublik — 8
Vasilis Tsirakidis — 8
∑ 52