Video của ngày
Ngày 06 tháng 06 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 06 tháng 06 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Fragments Collection
Liu-bli-an-na, Xlô-ven-ni-a
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
67
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

You keep me safe, I’ll keep you wild | Istria

Istria, Croatia.
This wedding in Istria, just a bit outside of the gorgeous old village of Grožnjan, was our last wedding in the season. Though it ended, I’m happy it ended with this story. It was beautiful.
· 8.310 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập